اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

اجاره انبار برای وسایل منزل در شرق تهران

تمایل به پیشرفت ، عدم سازگاری با محل سکونت فعلی ، عدم رضایت از همسایگان یا بالعکس ، افزایش اجاره بها و عدم استطاعت مالی یا تمایل برای تمدید ، اضافه شدن عضوی به خانواده و کاهش فضای زندگی در اثر آن ، طلاق و جدایی ، اتمام مدت زمان قرارداد و عدم تمایل مالک سازه مذکور به ادامه دادن آن ، قرار گیری در شرف نوسازی و بازسازی یک ملک و ده ها دلیل مشابه از جمله رایجترین دلایل تخلیه و اسباب کشی افراد می باشد . در همه موارد فوق ، شرایط معمولا ً بدین ترتیب است که مستاجر یا مالکی که در شرف نقل مکان می باشد ، پس از پیدا کردن محل زندگی جدید خود و عقد قرارداد آن (برای خرید یا اجاره ملک) ، وسایل خود را از محل اولیه به ثانویه منتقل می کند . اما شرایط همواره به این سادگی پیش نرفته و گاهی گره بزرگی در روند انجام کار می افتد . به عنوان مثال عجله صاحب ملک برای دریافت ملک خود و مقارن شدن آن با عدم یافتن جایی جدید ، کسری بودجه برای اجاره مسکنی نو و رخدادهایی از این قبیل سبب می شود تا این جابجایی به تعویق بیافتد . با صرف نظر از استثنائات (به عنوان مثال استقرار چند روزه در خانه اقوام و دوستان یا جلب رضایت متقاضی ملکتان برای صبر بیشتر) باید اذعان داشت که نمی توان وسایل زندگی و لوازم خانگی خود را در گوشه ای از خیابان نگاه داشت تا محلی برای زندگی یافت شود ، در نتیجه انتقال این وسایل به یک انبار ایمن و تصمیم گیری با طمأنینه و فرصت راهی با هزینه بیشتر ، اما منطقی و کاربردی می باشد . از سویی دیگر ، زوج هایی نیز وجود دارند که پس از طلاق و جدا شدن از همسر خود ، تمایل یا توانایی مالی زندگی مجردی را نداشته و مجبور به زندگی با والدینشان یا هم خانه ای دارای محل زندگی می باشند . این افراد هم که نه امکان انتقال این لوازم به محل جدیدشان را دارند و نه در پی فروش آن ها هستند ، با اجاره انبار در تهران و نگهداری این وسایل می توانند از در امان ماندن آن ها مطمئن باشند . در همین رابطه ، شرق تهران نیز به عنوان یکی از بازارهای داغ مسکن و جابجایی های مکرر از این قاعده مستثنی نبوده و در موارد متعددی که روزانه اتفاق می افتد ، احتمال بروز چنین مشکلاتی وجود دارد . این افراد می توانند با تأسی از راه حل فوق با اجاره انبار و حراست موقتی از لوازم خود ، شرایط اسکان بلند مدت خود را فراهم کنند . 

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu