اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

در مقاله پیشین توضیحاتی در خصوص اجاره انبار در تهران و سوله اجاره ای جاده مخصوص تهران – کرج ارائه شد ؛ جایی که دانستیم این مسیر به عنوان یکی از شریان های اصلی ارتباطی تهران به کرج ، راهی قدیمی برای ارتباط دو کلانشهر امروزیست . این در حالی بود که اشاره شد در دهه ها قبل و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، مسیر مورد نظر بخشی دور افتاده از پایتخت بوده و بواسطه همین دورافتادگی محلی برای اجتماع کارگاه ها و کارخانه های فراوانی شده است . از سویی دیگر به خوبی می دانیم که طی این چهار دهه شهر تهران رشدی چشمگیر در زمینه جمعیت و وسعت داشته است و محدوده ای که روزگاری دور افتاده و بکر محسوب می شد ، بواسطه رشد مذکور اینک در محدوده مناطق شهرداری پایتخت جای گرفته است . سوله اجاره ای جاده مخصوص به عنوان محلی در شهر تهران ، این امکان را برای تولیدکنندگان بی شمار این محدوده فراهم آورده است تا در میان دو بازار پر جمعیت مصرف کننده قرار گیرند . طبق آمارهای واصله در سال جاری میلادی ، استان تهران دارای جمعیتی قریب به 15 میلیون نفر (شهر تهران کمتر از 9 میلیون نفر) و استان البرز نیز دارای جمعیت قریب به 3 میلیون نفر(شهر کرج قریب به 2 میلیون نفر) می باشد . با حسابی سر انگشتی جمعیتی 11 میلیون نفر در دو سوی این جاده و در قالب تنها دو شهر زندگی می کنند ، جمعیتی که کسر قابل توجهی از نیروی انسانی کشور را تشکیل داده و هدف گرفتن بازار آن ها موفقیتی چشم گیر را در پی خواهد داشت . مجموعه شما که نیازمند اجاره انبار و سوله اجاره ای جاده مخصوص می باشد ، فارغ از هر نوع فعالیتی که می تواند شامل تولید مواد غذایی ، نوشیدنی ، کاشی ، سیم برق ، لامپ و سایر تجهیرات ساختمانی ، رنگ و سایر مواد شیمیایی ، خودرو و ... باشد ، بواسطه حضور در این دایره امکان رشد بیشتر در زمانی اندک را داشته و می تواند با تکیه بر این پتانسیل بالقوه به سود دهی بیشتر برسد 

Main Menu

Main Menu

Main Menu