اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

كمک انباردار کیست : اگرچه انجام امور داخلی انبارهای مختلف در حال رفتن به سمت اتوماسیون و مکانیزه انجام شدن بوده و هر روز نقش انسان در گرداندن این مکان نسبت به روز قبل کاهش می یابد، اما می توان این دگرگونی را مختص انبارهای بزرگ در کشورهای پیشرفته دانسته و سهم نمونه های وطنی را در این تغییرات کمتر دانست .

كمک انباردار کیست

با توجه به این مطلب هنوز هم حضور افرادی در انبارهای مختلف که به جریان ورودی و خروجی نظارت داشته، مهارت و تجربه لازم برای جایگذاری این محصولات را دارند و قادر به حراست از این مواد و محصولات در طول زمان فعالیت روزانه خود هستند ضروری می باشد . در همین رابطه معمولاً انبارهای یک مجموعه (به ویژه انبارهای پویا در مجاورت خط تولید یا درگاه های ارسال که به طور مستمر در حال مبادله کالا می باشند) نیازمند سرپرستی ماهر و مجرب می باشند که بتواند با نظارت به عملکرد همه افراد و اقدامات ایشان انبار را مدیریت کند .

این در حالیست که فرمان های صادر شده از سوی وی توسط افرادی در این مجموعه انجام می شود که به این افراد كمک انباردار می گویند . به طور خلاصه می توان کمک انباردارها را انباردارانی در ابتدای راه دانست که در عین کسب تجربه، خود تا حدی توانایی گرداندن یک انبار کوچک یا خلوت را دارند و به فراخور آن قادر به تحقق همه خواسته های انباردار ارشد می باشند .

به عنوان دیگر مهارت های این افراد می توان به توانایی کنترل ورودی های انبار، تغییر جا و چینش محصولات، آمارگیری و انبارگردانی، ایجاد ارتباط با واحد سفارشات و ... اشاره کرد . همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، اگرچه شاید سپردن یک انبار بزرگ به این افراد ریسک بزرگی باشد (از بابت فشار کاری زیاد،  لزوم داشتن دقت در کار ، حجم زیاد مواد و محصولات، تصمیم گیری در شرایط دشوار، مورد آزمون قرار نگرفتن امانتداری فرد و ... ) اما می توان با سپردن یک فضای کوچکتر به وی، او را برای تبدیل شدن به یک انباردار بزرگ تعلیم داد .

وظایف یک کمک انباردار

رسیدگی به نظافت و ظاهر مرتب انبار از وظیفه های کمک انباردار است ، جایی که افراد تازه وارد بدون نیاز به مهارتی آنچنانی به عنوان نخستین گام فعالیت در این محیط به تمیزکاری های دوره ای می پردازند . تحویل گرفتن یک کالا، مطاقبت دادن آن با برگه سفارش، حصول اطمینان از سلامت کالا و صدور برگه رسید از دیگر اقدامات این فرد می باشد .

كمک انباردار کیست ؟ کمک انباردار وظیفه قرار دادن کالاهای مختلف در جای خود را داشته، کارت های انبار را با موجودی واقعی چک کرده و با رسیدن تعداد کالاها به حد تجدید، درخواست خرید آن ها را صادر می کند . در ادامه گفتنیست که او در ساعات فعالیت خود مانع از ورود افراد متفرقه به انبار شده ، در ازای حواله های مجاز کالاهای درخواستی را به متقاضیان تحویل داده، فرم های مرجوعی یا برگشت را صادر نموده و مشخصات و تعداد اجناس ورودی را در دفاتر و کارت های انبار ثبت می نماید .

نهایتاً گفتنیست که یک نیروی کمکی در اجاره انبار وظیفه کدگذاری اجناس را بر عهده گرفته، با واحدهای حسابداری و خرید میزان بیشینه و کمینه حد مطلوب محصولات مورد نیاز را مشخص کرده، نکات ضروری در خصوص ایمنی و حراست از انبار را به مقامات بالا دستی گزارش داده و نهایتاً در کنار بایگانی اسناد و مدارک واحد مربوطه، گزارش های لازم را نیز برای مدیران مجموعه تنظیم می نماید .

انجام وظایف یک کمک انباردار در مجموعه انبارهای برادران میری

در مجموعه انبارهای برادران میری كمک انباردار کیست ؟ همانطور که بدان اشاره شد یک کمک انباردار قادر به گرداندن یک انبار کوچک یا کم رفت و آمد به تنهایی می باشد . با توجه به اینکه بسیاری از مجموعه هایی که در انبار مذکور واحدی اختصاصی را در اختیار گرفته اند حضوری مستمر نداشته و مثلاً هفته ای چند ساعت حضور پیدا می کنند، بدیهیست که استخدام و استقرار نیرویی دائمی برای اینجا اقدامی اقتصادی و پربازده نباشد .

به همین دلیل نیروهای حاضر در خود انبار قادر هستند تا با ایفای نقش یک کمک انباردار در موارد ضروری وظایف فوق را به انجام رسانده و بدین ترتیب علاوه بر عرضه یک مکان استاندارد برای نگهداری از محصولات، نیروی انسانی مورد نیاز برای نگهداری از آن ها را نیز در اختیار کارفرمایان خود قرار دهند .

Main Menu

Main Menu

Main Menu