اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

مشتریانی که قصد اجاره انبار را دارند بهتر است قبل از عقد قرارداد مکان مورد نظر را کاملا بررسی کنند و از مفاد قرارداد اطلاع داشته باشند. جهت آشنایی بیشتر مشتریان موارد مهمی که در قرارداد ذکر می‌شود را مطرح می‌کنیم.

 موارد زیر در انواع قراردادهای اجاره انبار مطرح می‌شوند.

 

- ماده اول (طرفین قرارداد)
به طور معمول هر قراردادی شامل بخش معرفی افراد و مشخصات فردی و شناسنامه ‌ای آنها می‌شود که در ضمن آن افراد می‌بایست نام و نام خانوادگی خود، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه و آدرس محل سکونت را در فرم تکمیل و امضا کنند.


- ماده دوم (مورد اجاره)
در این بند از قرارداد توضیح دقیق و مشخصی از موردی که برای اجاره در نظر گرفته شده ارائه می‌شود که روشنگر موضوع اجاره نامه بین طرفین است. در این قسمت ظرفیت و یا تعداد انبارها به همراه مشخصات ظاهری و یا امکانات آنها شرح داده می‌شود. به طور مثال از جملاتی مانند چند باب انبار دارای امکانات بهداشتی، کولر، آبگرم کن استفاده می‌شود. این توضیحات به مشتری در تصمیم‌گیری کمک می‌کند و امکانات و شرایط انبار را به تصویر می‌کشد.


- ماده سوم (مدت اجاره)
مدت زمان اجاره همراه با ذکر تاریخ و روز برای آغاز و پایان قرارداد می‌بایست مشخص گردد. همین طور شرایط تمدید و یا تحویل انبار باید ذکر شود. برای مثال از جملاتی مانند از تاریخ ../../..13 تا تاریخ ../../..13 در این بند برای تعیین روز و مدت اعتبار قرارداد اجاره انبار استفاده می‌شود.


- ماده چهارم ( مال الاجاره)
مبلغ پرداختی به ازای مدت اجاره به طور کاملا واضح و به صورت عددی با واحد پولی ریال می‌بایست در این قسمت درج شود و نوع پرداخت و زمان آن نیز مشخص گردد. به طور معمول اگر نیاز به ارائه فاکتور پرداخت باشد و یا شرایط دیگری لازم به اجرا باشد می‌بایست در این قسمت مطرح شود و به اطلاع هر یک از طرفین قرارداد برسد.


- ماده پنجم (سایر موارد)
هر موضوع و درخواستی که از جانب طرفین مطرح شود و مشمول موارد ذکر شده در بندهای بالا نباشد لازم است که در این بند گنجانده شود. به طور مثال شرایطی که قرارداد را فسخ می‌کند همراه با توضیحات کامل می‌بایست مطرح شوند یا به طور مثال اگر نکاتی درباره مسئولیت نگهداری و حفظ لوازم انبار، حراست از خود انبار و یا خسارت‌های وارد شده وجود دارد بهتر است در این قسمت مطرح شود.


هرچه توضیحات قرارداد کامل تر و جامع تر مطرح شوند و همه جانبه باشند برای طرفین قرارداد بهتر است. زیرا گاهی اوقات اختلافات بین موجر و مستاجر ناشی از عدم طرح کردن بسیاری از مسائل در ضمن قرارداد است. متن قرارداد می‌بایست به صورت واضح و با ادبیاتی نوشته شود که برای هر دو طرف کاملا قابل درک و فهم باشد و هیچ گونه ابهاماتی در بندها و متون داخل قرارداد نباید وجود داشته باشد.

Main Menu

Main Menu

Main Menu