اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

می دانیم که اصطلاحاتی از قبیل سامانه ، مجموعه ، نظام ، منظومه و حتی دستگاه ، کلماتی هستند که با اندکی تفاوت نسبت به یکدیگر به دسته ای از افراد ، اشیاء یا مفاهیمی گفته می شوند که با نشستن در کنار یکدیگر و تعریفی هدفی مشخص ، در راه رسیدن به آن تلاش می کنند . این تعاریف که از مفهوم System  به عاریه گرفته شده است – سیستمی که با وجود غیر فارسی بودن در اثر تکرار و تواتر بیش از سایر مترادفات فارسی و عربی خود مورد استفاده قرار می گیرد – در لایه های درونی خود بیان می دارند که چنانچه عده ای در پی حصول هدفی یکسان هستند ، پیروی از قانونی کلی و انجام وظایفی تعریف شده بر طبق آن برای هریک الزامیست . حال با تعمیم این مفهوم به سامانه انبار در غرب تهران خواهیم دریافت که چگونه می توان با رعایت و انجام اموری بنیادین و ساده ، وظیفه نگهداری از محصولات خود یا دیگران را در انبار به خوبی انجام داد .

پیش از پرداختن به سامانه انبار در غرب تهران لازم به ذکر است که از اوایل دهه نود هجری شمسی ، ماده ای به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی اضافه شد که طی آن همه انبار های کوچک و بزرگی که وظیفه نگهداری از کالاهای وارداتی را بر عهده داشتند مستلزم دریافت کدی از سازمان های ذیصلاح و ارائه آن در مواقع لزوم می شدند . از مزایای تصویب این قانون برای دولت این بود که می توانست نظارت بهتری به جریان ورود کالا و محل ذخیره آن ها داشته باشد و با استناد به همین اطلاعات ، انبار های غیر قانونی و مشکوک را شناسایی نماید . از سویی دیگر اخذ این کد که پیشنیاز دریافت بیمه آتش سوزی نیز بود ، سبب می شد تا مالک بار بتواند کد پستی انبار مذبور را در بار نامه خود درج نماید ، این بارنامه برای وی صادر شود و علاوه بر دریافت اطلاعیه های پیامکی قادر به کنترل جریان ورود و خروج آن نیز باشد . این نوع سامانه که خود در یادداشتی جدا گانه به تفصیل بیان خواهد شد ، متفاوت از سامانه انبار در غرب تهران است که به آن می پردازیم .

در سامانه انبار در غرب تهران ، با فرض اینکه انبار ما – انباری همچون انبار برادران میری -  دارای امکانات سخت افزاری مناسبی برای ذخیره و نگهداری سرمایه مشتریان خود باشد ، مجموعه ای از عوامل کوچک و بزرگیست که دست در دست هم داده اند تا این شرایط برپا شود . به عنوان مثال علاوه بر مدیریت مجموعه که در رأس این هرم وظیفه نظارت و هماهنگی نیروهای انسانی اجاره انبار با امکانات فیزیکی را بر عهده دارد ، بخشی از کارکنان وظیفه حراست و نگهبانی شبانه روزی از محتویات انبار را بر عهده دارند . به عنوان مثال نگهبانانی که سرکشی های شبانه روزی دارند ، افراد مستقر در مانیتورینگ ، مسئول سگ های نگهبان در و در کنار آنان سایر سخت افزار های محافظتی تامین امنیت این محیط را در دست دارند . از سویی دیگر عده ای از کارکنان هم که از کارگران حمل تا انباردار ارشد را شامل می شوند ، با تکیه بر قدرت پردازش کامپیوتر ها ، تجربه یا زور و بازوی خود ، فرمول و روش های علمی و همچنین ماشین آلات همچون جرثقیل سقفی ، لیفتراک ، بالابر و ... وظیفه ترخیص ، جایگذاری ، آمارگیری و در نهایت بارگذاری مجدد این محصولات برای صادرات را بر عهده دارند . در نهایت لازم به ذکر است که عوامل نامبرده که هدفشان نگهداری اصولی و دقیق دارایی های مردم می باشد ، با ارائه پیشینه ای از اقداماتشان امکان ارائه رزومه قدرتمند و جلب نظر مشتریان بالقوه خود را دارند .

می دانیم که اصطلاحاتی از قبیل سامانه ، مجموعه ، نظام ، منظومه و حتی دستگاه ، کلماتی هستند که با اندکی تفاوت نسبت به یکدیگر به دسته ای از افراد ، اشیاء یا مفاهیمی گفته می شوند که با نشستن در کنار یکدیگر و تعریفی هدفی مشخص ، در راه رسیدن به آن تلاش می کنند . این تعاریف که از مفهوم System  به عاریه گرفته شده است – سیستمی که با وجود غیر فارسی بودن در اثر تکرار و تواتر بیش از سایر مترادفات فارسی و عربی خود مورد استفاده قرار می گیرد – در لایه های درونی خود بیان می دارند که چنانچه عده ای در پی حصول هدفی یکسان هستند ، پیروی از قانونی کلی و انجام وظایفی تعریف شده بر طبق آن برای هریک الزامیست . حال با تعمیم این مفهوم به سامانه انبار در غرب تهران خواهیم دریافت که چگونه می توان با رعایت و انجام اموری بنیادین و ساده ، وظیفه نگهداری از محصولات خود یا دیگران را در انبار به خوبی انجام داد .

پیش از پرداختن به سامانه انبار در غرب تهران لازم به ذکر است که از اوایل دهه نود هجری شمسی ، ماده ای به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس شورای اسلامی اضافه شد که طی آن همه انبار های کوچک و بزرگی که وظیفه نگهداری از کالاهای وارداتی را بر عهده داشتند مستلزم دریافت کدی از سازمان های ذیصلاح و ارائه آن در مواقع لزوم می شدند . از مزایای تصویب این قانون برای دولت این بود که می توانست نظارت بهتری به جریان ورود کالا و محل ذخیره آن ها داشته باشد و با استناد به همین اطلاعات ، انبار های غیر قانونی و مشکوک را شناسایی نماید . از سویی دیگر اخذ این کد که پیشنیاز دریافت بیمه آتش سوزی نیز بود ، سبب می شد تا مالک بار بتواند کد پستی انبار مذبور را در بار نامه خود درج نماید ، این بارنامه برای وی صادر شود و علاوه بر دریافت اطلاعیه های پیامکی قادر به کنترل جریان ورود و خروج آن نیز باشد . این نوع سامانه که خود در یادداشتی جدا گانه به تفصیل بیان خواهد شد ، متفاوت از سامانه انبار در غرب تهران است که به آن می پردازیم .

در سامانه انبار در غرب تهران ، با فرض اینکه انبار ما – انباری همچون انبار برادران میری -  دارای امکانات سخت افزاری مناسبی برای ذخیره و نگهداری سرمایه مشتریان خود باشد ، مجموعه ای از عوامل کوچک و بزرگیست که دست در دست هم داده اند تا این شرایط برپا شود . به عنوان مثال علاوه بر مدیریت مجموعه که در رأس این هرم وظیفه نظارت و هماهنگی نیروهای انسانی اجاره انبار با امکانات فیزیکی را بر عهده دارد ، بخشی از کارکنان وظیفه حراست و نگهبانی شبانه روزی از محتویات انبار را بر عهده دارند . به عنوان مثال نگهبانانی که سرکشی های شبانه روزی دارند ، افراد مستقر در مانیتورینگ ، مسئول سگ های نگهبان در و در کنار آنان سایر سخت افزار های محافظتی تامین امنیت این محیط را در دست دارند . از سویی دیگر عده ای از کارکنان هم که از کارگران حمل تا انباردار ارشد را شامل می شوند ، با تکیه بر قدرت پردازش کامپیوتر ها ، تجربه یا زور و بازوی خود ، فرمول و روش های علمی و همچنین ماشین آلات همچون جرثقیل سقفی ، لیفتراک ، بالابر و ... وظیفه ترخیص ، جایگذاری ، آمارگیری و در نهایت بارگذاری مجدد این محصولات برای صادرات را بر عهده دارند . در نهایت لازم به ذکر است که عوامل نامبرده که هدفشان نگهداری اصولی و دقیق دارایی های مردم می باشد ، با ارائه پیشینه ای از اقداماتشان امکان ارائه رزومه قدرتمند و جلب نظر مشتریان بالقوه خود را دارند .

خواه شما تاجری با تجربه باشید و خواه جوانی با انگیزه تولید ، احتمالاً سوله ای برای اجاره انبار و یا بنا نهادن پایه های یک تولیدی نیاز شما باشد . مسلماً مهم ترین نکته در انتخاب سوله سازگار بودن شرایط ملک مورد نظر با هدف شما است ؛ به بیانی دیگر اگر می خواهید اجناسی را انبار کنید که از شر حشرات و آفات در امان باشد و یا اگر می خواهید برای مرکز تولیدی خود مکانی را پیدا کنید که از نظر نور و تهویه در شرایط ایده آلی باشد انتظاراتتان از رهن سوله در شهر قدس و یا مناطق دیگر متفاوت است .

 در همین راستا بی تردید نمی توانید محل سوله یا انبار خود را نادیده بگیرید ، چون نزدیک بودن محل انبار به شریان های مواصلاتی حائز اهمیت است و همان طور که اگر شما به عنوان  یک تولید کننده در پی یافتن یک سوله باشید حتماً برایتان مهم خواهد بود که محل زندگی یا اشتغال افرادی که با شما همکاری دارند اصطلاحاً «خوش مسیر» باشد . در این اثنا رهن سوله در شهر قدس شاید برای شما گزینه مناسبی باشد چرا که نزدیک بودن این شهر به دو شهر بزرگ تهران و کرج و دسترسی آسان از طریق بزرگراه هایی چون فتح و لشکری باعث می شود که طیف وسیع تری از افراد و امکانات به خدمت شما در آیند ، همچنان که وجود کارخانه های بزرگ شاهدی بر این مدعا هستند .

اما احتمالاً سوالی که برای جامعه هدف این نوشتار پیش می آید این است که در کشوری همچون ایران و با شرایط اقتصادی حاکم بر آن چرا رهن گزینه اصلح در اختیار گرفتن یک مکان است ! آیا خرید و یا حتی اجاره ملکی اینچنینی گزینه بهتری نیست !؟ بی تردید جواب این سوال پیش خود شما است ، چرا که شما می دانید چقدر سرمایه دارید تا صرف این کار کرده یا اصلاً توان خرید یک سوله را دارید یا نه ! اگر نه ، گزینه پیش روی شما اجاره است ، اما اگر از نظر مالی مشکلی بر سر راه خود نمی بینید  باز هم این شما و شرایطتان تعیین کننده پیشامد ها هستید . به عنوان مثال اینکه شما چه مدت به این مکان احتیاج دارید و یا اینکه عدم خواب سرمایه شما تا زمان فروش ملک (که احتمالاً با افزایش سرمایه روبرو می شود) چقدر می تواند به کسب کار شما رونق ببخشد نکاتی کلیدی هستند . از طرفی شاید برای یک تولید کننده مصمّم مهم باشد که برای همیشه از وجود محل فعالیتش مطمئن بوده و مجبور نباشد تا پس از پایان تاریخ قرارداد به میل مالک مجبور به جابجایی و تغییر مکان پایگاه تولیدات و نگهداری محصولاتش شود ، عاملی که رهن سوله در شهر قدس سبب می شود تا این نگرانی از بین رفته و صنعتگر با خیال راحت تری به فعالیت خود ادامه دهد .

در موارد متعددی که در زندگی خود تجربه کرده ایم ، به خوبی می دانیم که حفظ اطلاعاتی مشابه و پر تعداد ، چنانچه فاقد فاکتوری برای شناسایی و تمییز آنان از یکدیگر باشد ، امری بسیار دشوار بوده و با وجود دقت و تمرکز فراوان ، منجر به وقوع اشتباهات متعددی می شود . به عنوان مثال در یک کتابخانه عمومی ، اگر فرض کنیم فردی با قدرت حافظه خارق العاده خود به عنوان کتابدار ،  تمام کتاب های موجود را خوانده ، یک به یک جلد آن ها و مشخصات چاپشان را حفظ باشد ، آثار دیگر ناشر و نویسنده آن را بشناسد و حتی بداند که چه کتابی را به چه فردی واگذار کرده است (که احتمال تحقق همین شرایط نیز غیر ممکن می باشد) ، باز هم ممکن است در لحظات عدم حضور وی فعل و انفعالاتی صورت گیرد که وی از آن ها مطلع نبوده و همه این دانسته های وی را زیر سوال ببرد . لذا در سیستمی یکپارچه ، سامانه ای برای این مجموعه تعریف می شود که علاوه بر امکان دستیابی مراجعین به فهرست کتب مختلف ، بی نظمی هایی اینچنینی حاصل نشود .

حال اگر مثال فوق را به انباری عریض و طویل تعمیم دهیم ، با مجموعه ای روبرو هستیم که از یک سو حاوی قطعات ، محصولات و مواد اولیه ایست که هریک دارای ساختار شیمیایی و ویژگی های فیزیکی منحصر به خود مانند حجم و مقاومت می باشند . بی تردید کنترل این محصولات حتی با وجود سیستم های کامپیوتری و نامگذاری آن ها نیز سخت می باشد ، لذا با توسل به اعداد و ارقام و تخصیص هر عدد به هر محصول ، می توان بسادگی این سوزن را در انبار کاه یافت .

کد انبار در جنوب تهران به عنوان یکی از نواحی پر طرفدار اجاره انبار در تهران ، به عنوان یکی از اصول اولیه انبارداری و کنترل موجودی در وهله اول مستلزم داشتن تعریفی ساده می باشد ، چرا که این کد در شرف خوانده شدن توسط کارگر ساده ایست که ممکن است با اعداد ارقام پیچیده میانه خوبی نداشته باشد و از آن مهمتر ، تعریف این سامانه نباید به محصول یا فصل خاصی محدود باشد ، چرا که انعطاف پذیری آن سبب می شود تا بتوان در همان انباری که به طور مثال یک بخاری با ساختار فیزیکی خاص خود نگه می داریم ، با تغییر فصل پنکه هایی کوچکتر یا کولر هایی بزرگتر نیز نگاه داریم ، بی آنکه تعاریف مدون و کد انبار در جنوب تهران برای ما عوض شود .

کد انبار در جنوب تهران که با هدف مشخص کردن کالاهایی با ویژگی های مشابه یا ساختاری کاملاً یکسان تعریف می گردد ، از عواملی همچون ظرفیت انبار مد نظر ، حجم هر محصول ، تعداد کلی آن ها ، خط مشئ سازمان ، موقعیت جغرافیایی مصرف کننده نهایی یا واحد نیازمند به آن قطعه و همچنین نحوه ورود و خروج محصولات تعریف می گردد . از این روی کارشناسان کد انبار در جنوب تهران یا مناطق دیگر با روش های اعداد ترتیبی ، گروهی ، اعشاری ، حروفی ، نیمونیک که نام کالا ها در آن ذکر می شود ، مخفی ، کدینگ استاندارد و ویژه اقدام به ساماندهی محصولاتشان می کنند .

در این مقاله به اجاره سوله در جاده کرج خواهیم پرداخت ، مبحثی که با گران شدن زمین و ملک در هر برهه از زمان ، به دغدغه اصلی بسیاری از صاحبان سرمایه و صنعتگران تبدیل می شود .

در خصوص اجاره سوله در جاده کرج  در مقالات پیشین اطلاعات جامعی ارائه شد ؛ به عنوان مثال نحوه اجاره و رهن این اماکن ، مزایای استقرار در سوله های این ناحیه ، ویژگی جاده مخصوص کرج ، شاخص ترین مجموعه های فعال در این حوزه و غیره مجموعه ای از مطالبی بود که به آن ها اشاره شد . در تکمیل اطلاعات گذشته لازم به یادآوریست که خرید ، فروش و انجام هرگونه معامله روی کالایی با ارزش ، بی وجود کارشناس کارآزموده و مسلط به امر برای طرفین خطرناک بوده و شرکت در چنین تبادلاتی به عنوان نمودی از ریسک پذیری در تضییع منابع مالی ، امکان به دام افتادن ناخواسته در بندهایی قانونی را نیز در پی دارد . به عبارتی ساده تر زمانی که شما قصد  اجاره انبار در تهران ، اجاره سوله در جاده کرج یا هر ملک دیگری را داشته باشد ، وجود کارشناسان مختلف –از جمله افراد فعّال در آژانس های معاملات ملکی – سبب می شود تا علاوه بر آگاهی از آخرین تغییرات به وجود آمده در قوانین شهرداری یا عمران آن بتوانید از نگارش بندهای نامعتبر و راه های دور زدن قانون توسط طرف دیگر قرارداد جلوگیری کنید .

در چنین شرایطی هم که کارکنان یک بنگاه معاملات ملکی حضور دارند ، باز هم افراد متعددی ترجیح می دهند تا مشاور آنان فردی با تخصص بیشتر در زمینه سوله ها باشد و با داشتن تجربه ای طولانی مدت در یک زمینه بتواند سازه مذکور را ارزش گذاری کند . از سویی دیگر این فرد یا مجموعه به عنوان واسطه ای برای انعقاد قرارداد ، خود از دریافت وجوه واسطه گری ذینفع بوده و علاوه بر احتمال ارائه مشاوره ای غیر متعهدانه بخشی از پول موجر یا مستاجر را نیز به عنوان حق کمیسیون خود برمی دارد . همین عوامل سبب می شود تا توجه و تمایل مردم به همکاری مستقیم با ارائه دهندگان سوله یا حداقل وساطت و اجاره انبار از مجموعه ای خوشنام جذب شود .

در همین اثنا ، مجموعه انبارهای برادران میری علاوه بر امکان ارائه سوله های کوچک و بزرگ و انبارهای عمومی در مجموعه های خود - جاده قدیم و قلعه حسن خان- قادر است تا با ارائه مشاوره های تخصصی و دلسوزانه به متتقاضیان این امر ، به اجاره سوله در جاده کرج ، بزرگراه فتح و همچنین شهر قدس کمک نماید .

Main Menu

Main Menu

Main Menu