اجاره انبار در تهران

اجاره انبار در تهران

رهن سوله جاده مخصوص

می دانیم که با صرف نظر از موارد استثنائی ، در اختیار گرفتن یک ملک بواسطه خرید ، رهن یا اجاره آن میّسر است . خرید یک سوله یا سایر املاک و مستغلات در گرو پرداخت کامل بهای آن توسط خریدار و انتقال کامل حق امتیاز و بهره برداری از ملک به مالک جدید آن می باشد . اگرچه خرید یک آپارتمان ، مغازه ، باغ یا زمین عملی ایده آل و همسو با تمایلات درونی انسان است ، اما تخصیص بودجه ای کافی برای این کار در گرو داشتن ثروتی مکفی برای پرداخت است ؛ از سویی دیگر در مواردی نیز این میزان نقدینگی وجود دارد اما صرف آن در زمینه های دیگر اقتصادی سود بیشتری در بر داشته و یا صرف آن برای خرید یک ملک ممکن است شرایط مطلوب ادامه زندگی و کسب را به چالش بکشد ، لذا خرید آن همواره بهترین گزینه پیش روی نمی باشد . در اقدام بعدی که به تفصیل در اجاره انبار در تهران و اجاره انبار به آن پرداخته ایم ، اجاره به معنای در اختیار گرفتن ملک تحت ضوابط و مقررات فراوانی می باشد که در آن مستاجر ملزم به پرداخت مبلغی ماهیانه به عنوان اجاره بها به موجر خود است . این در حالی بود که اگر این مبلغ همراه با پول پیشی ارائه می شد ، از آن به عنوان رهن و اجاره یاد می کردیم و اما رهن . رهن یا گرو گذاشتن در مبحث املاک به در اختیار گرفتن یک ملک به مدتی معلوم گفته می شود که در آن مبلغی بیش از پیش قرارداد رهن و اجاره به صاحب ملک یا راهن داده می شود ، اما در ازای آن اختیار تام ملک به مرتهن داده می شود . در رهن سوله جاده مخصوص نیز شرایط بدین گونه پیش می رود که فرد درخواست کننده ، مبلغ مد نظر مالک را پرداخت کرده و تا سال بعد اختیار کامل سوله به عنوان انبار کالا یا کارگاه صنعتی خود را بر عهده می گیرد . شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که قصد تبدیل مبلغ اجاره به رهن و بالعکس را داشته و درصدد مقایسه آن ها بر آمده اید ؛ مفهومی که قصد داریم تا با رهن سوله جاده مخصوص به شرح آن بپردازیم . در این مثال که اعداد صرفاً برای درک بهتر مساله بیان شده و وجود خارجی ندارند ، فرض می کنیم ارزش سوله مورد نظر ما 600 میلیون واحد پولیست . طبق قوانین موجود برای رهن یک ملک ، با توجه به امکانات و سن ساختمان از  تا  آن برای رهن کامل سازه مورد نظر اتخاذ می شود که برای این مثال مبلغ حداقلی آن 100 میلیون واحد پولی و حداکثر 150 میلیون واحد پولی می باشد . حال با فرض همان هزینه حداقلی 100 میلیون واحد پولی ، قانونی وجود دارد که به ازای هر 1 میلیون ، 30 ، 35 یا 50 هزار واحد پولی (بنا به منطقه و شهر متغیر است) به عنوان وجه تبدیل اخذ می شود . به عنوان مثال اگر در رهن سوله جاده مخصوص نخواهیم هیچگونه پیش پرداختی بدهیم ملزم به صرف هزینه 30.000×100=3.000.000 میلیونی در هر ماه هستیم که منطقی و مقرون بصرف بودن آن را مرتهن تشخیص می دهد . حال اگر نیمی از مبلغ کل رهن را به عنوان پیش پرداخت ارائه دهیم ، 50 میلیون واحد پولی آن باقی می ماند که با توجه به فرمول فوق برابر می شود با 30.000×50=1.500.000 واحد پولی . در انتها لازم به ذکر است که با کم و زیاد کردن این مبالغ ، اجاره بها یا پیش پرداختی بدست می آید که منصفانه بوده ، پرداخت و دریافت آن به ترتیب برای متقاضی امکان پذیر و برای مالک بصرفه باشد .

Main Menu

Main Menu

Main Menu